Ook de wandeltocht dwars door Meierijstad

Het Duits lijntje is een unieke verbinding tussen oost en west. In 1873 werd de spoorweg tussen Boxtel en Wesel geopend door de Noord-Brabantsch Duitse spoorwegmaatschappij ( NBDS)

En de spoorlijn vormde een belangrijke schakel voor de treinverkeer tussen Londen en Sint-Petersburg. Stoomtreinen vol reizigers, goederen en poststukken denderden hierover de rails. De laatste passagiers reizen in 1950 via deze spoorweg. En de laatste graan trein reed hier in 2001. Maar sporen van Duitsland te zijn tot op de dag van vandaag te vinden in Meierijstad. Van station tot wagen en van wachtpost tot spoorweg. Het spoorwegtracé is tegenwoordig een ecologische verbindingszone. Het spoor maar trambaan voor de natuur. Dwars door Meierijstad verbindt het nationaal landschap het Groene Woud/Van Gogh nationaal Park en natuurgebied de Maashorst.

Trek je wandelschoenen aan en maak een reis door de tijd langs Duitsland volg het spoor van keizers en pelgrims, spoorwachters en smokkelaars, bezetters en bevrijders.