Verhoogde veiligheid en bereikbaarheid

Om de veiligheid en bereikbaarheid op het parcours nog te verhogen, hangen op ongeveer 23 locaties ‘noodaffiches’. Deze vind je op iets meer afgelegen locaties. Op deze noodaffiches staat het nummer, de naam en de afstand van deze plaats, het laatste uur van de passage en een noodtelefoonnummer. Alleen in nood mag je dit nummer gebruiken. Je komt namelijk rechtstreeks terecht bij de politie. De politie beschikt over een lijst met alle locaties, maar ook over de coördinaten, zodat zij direct hulp kan sturen naar de juiste plaats.

Het is niét de bedoeling om dit nummer te gebruiken voor vragen over en aan de organisatie. Deze telefoonlijn moet vrij blijven voor dringende oproepen. Misbruik wordt streng bestraft.
Aan de noodaffiches kan je niét opgeven. Alleen politie en/of ambulance komt ter plaatse. De bezemwagens komen er niet. Opgeven kan enkel in de controleposten.