De ware reiziger denkt aan de natuur

Er wordt hard gewerkt aan de informatie over de bereikbaarheid.

Turnhout

Openbaar vervoer

Via…

naar
Sporthal Stw. op Zevendonk (stadspark)

Autovervoer

Uden

Openbaar vervoer

naar Landerlaan

Autovervoer

Verkeershinder

…Gedurende de week voor de start

Parkeren

Wij streven ernaar zo snel als mogelijk alle actuele informatie compleet te hebben.