De deelnemers bewandelen een volledig bepijlde wandelroute met hulp van verkeershandhavers en verkeersregelaars waar gewenst.